Ukrayna Vatandaşlarına İkamet İzni

Ukrayna vatandaşlarına ikamet izni yabancılara Türkiye’de belirli sürelerle yaşama hakkı tanıyan izin belgesidir.  İkamet iznine ilişkin tüm hususlar 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda düzenlenmiştir. Başvurular 6 çeşit kategoriden değerlendirilmektedir. Yabancının kalış amacı, kalış süresi ve statüsüne en uygun başvurunun yapılması gerekmektedir. Her ikamet izni türünde aranan koşullar bir diğerine göre değişiklik göstermektedir. İkamet izni türleri; kısa dönem ikamet izni, uzun dönem ikamet izni, öğrenci ikamet izni, aile ikamet izni, insan ticareti mağduru ikamet izni ve insani ikamet izni olarak sıralanmaktadır.

Ukrayna vatandaşları için kısa süreli ikamet, turistik ikamet, ticari ikamet, insani ikamet, uzun süreli ikamet gibi oturma iznine ve başvuru sürecine ilişkin tüm hususlar için yazının devamını dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Ukrayna Vatandaşı İçin Kısa Süreli İkamet

Ukrayna vatandaşlarına kısa süreli ikamet izni ülkemizde çeşitli amaçlar ile ikamet edecek olan Ukrayna vatandaşları için düzenlenen izin belgesidir.  Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda kısa süreli ikamete ilişkin tüm hususlar düzenlenmiştir. Ticari, turistik, yatırım, staj, Türkçe kursu ya da tıbbi tedavi gibi amaçlar ve mevzuatta belirtilen diğer amaçlar ile ikamet edilecekse, bu türden başvuru yapılmaktadır. Kişinin statüsüne ve kalış amacına bağlı olarak düzenlenen süreler de değişiklik göstermektedir. Genelde kısa dönem ikamet izinlerinin süresi 2 seneyi aşmamakta ve uzatma işlemleri de her seferinde 2 yıla kadar yapılmaktadır.

Mevzuatta belirtilen bazı durumlarda, kısa dönem ikamet izni daha uzun süreler ile düzenlenebilmektedir. Buna göre, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olan yabancılar ya da Bakanlar Kurulu tarafından belirlenmiş kapsam ve miktarda yatırım yapacak kişiler için her seferinde 5 yıla kadar düzenlenebilmektedir. 6735 sayılı Uluslararası İş Gücü Kanunu’nda yer alan bu durum, ülke ekonomisine katkı sağlaması açısından uygun görülmüştür.

Kısa Süreli İkamet İçin Gerekli Belgeler

Türkiye’ye kalış amacına uygun bir vize ile giriş yapan yabancıya, ülkeye girişini takiben ikamet izni için başvuru yapılabilmektedir. Ukrayna vatandaşlarına kısa süreli ikamet izni başvurunun ardından evrakların teslimi ile tamamlanmaktadır. Başvuruda istenen evraklar kalış amacına göre değişiklik göstermektedir. Yabancının, kalış amacını kanıtlar nitelikteki evrakları sunması gerekmektedir. Tüm başvurularda ortak olarak istenen belgeler aşağıdaki gibidir.

 1. İkamet İzni Başvuru Formu
 2. 4 adet biyometrik fotoğraf
 3. Pasaport
 4. Geçim Belgeleri
 5. Sağlık Sigortası

Türkiye İkamet İzni Başvuru Formu

Ukrayna vatandaşlarına kısa süreli ikamet izni için gerekli evrakların arasında yer alan başvuru formu eksiksiz ve hatasız bir şekilde doldurulmalıdır. Şahsi ve pasaport bilgileri, sigorta bilgileri gibi alanların muhakkak doğru bir şekilde doldurulması oldukça önemlidir. Başvuru formunun doldurulmasının ardından çıktısının alınması ve imzalanmış olarak başvuruda ibraz edilmesi gerekmektedir. Formda yer alan alanlar;

 • Başvuru sahibinin kişisel bilgileri,
 • Pasaport bilgileri,
 • Ödeme bilgileri,
 • Adres ve iletişim bilgileri,
 • Kalınacak ikamet adresi,
 • İkamet bilgileri ve Türkiye’de kalış amacı,
 • İş yeri ya da öğrenim bilgileri,
 • Gelir ve sigorta bilgileri şeklinde sıralanmaktadır.

Ukrayna Vatandaşlarına Turistik İkamet İzni

Ukrayna vatandaşlarına turistik ikamet izni turistik amaçlar ile Türkiye’ye gelen yabancıya ikamet etme hakkı tanıyan bir izin belgesidir. Kısa dönem ikamet izni kapsamında değerlendirilmektedir. Ukrayna vatandaşları kısa süreli turistik seyahatlerinde vize uygulamasına tabii olmadıkları için, vize için ya da ikamet izni için başvuru yapmalarına gerek yoktur. 10 yıldan eski olmayan geçerli pasaportları ya da geçerli biyometrik kimlik kartları ile ülkeye giriş yapabilirler. Seyahati boyunca geçerli vize ya da vize muafiyeti olan yabancıların ikamet izni için başvuru yapmalarına gerek yoktur. İlgili vize ya da vize muafiyetiyle tanınan kalış hakkı ülkede belirli süre boyunca ikamet etmeleri için yeterlidir. 

Fakat vize muafiyeti aralıksız olarak en fazla 60 gün olmakla birlikte 180 gün içerisinde en fazla 90 güne kadar kalış hakkı tanımaktadır. Bu süreyi aşan ikametler için yabancıya ikamet izni talebinde bulunmak gerekmektedir. Kısa dönem ikamet izni kapsamında değerlendirilen turistik ikamet izinleri her seferinde en fazla 2 yıla kadar düzenlenmektedir. Başvurular Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından alınmaktadır. Ardından evrakların teslim edilmesi ile başvuru süreci tamamlanır.

Türkiye’de Turistik İkamet Süresi Ne Kadardır?

Ukrayna vatandaşlarına turistik ikamet izni için istenen belgeler aşağıdaki gibidir.

 1. İkamet İzni Başvuru Formu
 2. Pasaport
 3. 4 Adet Biyometrik Fotoğraf
 4. İkamet Boyunca Geçerli Sağlık Sigortası
 5. Geçim Belgeleri

Başvurunun olumlu olarak değerlendirilebilmesi için yabancının kalış amacını kanıtlayan evrakları sunması gerekmektedir. Yukarıda belirtilen belgeler, ortak ve zorunlu olanlardır. Turistik amaçlı talep edilen ikamet izinlerinde yabancıdan bazı durumlarda seyahat planı istenebilmektedir. Bu sebeple başvuruda, seyahat planı, Türkiye’de nerede ve ne kadar kalınacağı gibi bilgi ve belgelerin yer alması gerekmektedir.

Ukrayna Vatandaşlarına Ticari İkamet İzni

Ukrayna vatandaşlarına ticari ikamet izni kısa dönem ikamet izni kapsamında değerlendirilen ve yabancılara Türkiye’de yaşama hakkı tanıyan bir izin belgesidir. Ticari bağı olan ya da Türkiye’de iş kuracak yabancı ülke vatandaşlarının bu türde bir ikamet izni talebinde bulunması gerekmektedir. Başvurularda istenen ortak evraklar ile kalış amacını destekler ve kanıtlar nitelikteki evrakların sunulması olumlu bir başvuru süreci açısından oldukça önemlidir. Başvuru için yabancı adına internet üzerinden başvuru yapılmaktadır. Ön kayıt formunda yer alan tüm alanların bu aşamada eksiksiz ve hatasız olarak doldurulması oldukça önemlidir. Bilgilerin girişinin hatalı olarak yapılması durumunda başvuru geçersiz sayılmaktadır. Başvurunun tamamlanmasının ardından başvuru sahibi için sistemden bir randevu belirlenmektedir.

Türkiye’de Ticari İkamet İzni İçin Gerekli Belgeler

İnternet üzerinden yapılan ilk başvurunun ardından sistemde yabancı için belirlenmiş olan randevu günü ve saatinde yabancının başvuru evrakları ile il göç idaresi müdürlüklerinde hazır olarak bulunması gerekmektedir. Evrakların güncel durumu yansıtır şekilde hazırlanması ve eksiksiz olarak sunulması gerekmektedir. Ukrayna vatandaşlarına ticari ikamet izni başvurularında sunulması gereken evraklar aşağıdaki gibidir.

 1. İkamet İzni Başvuru Formu
 2. Pasaport
 3. 4 Adet Biyometrik Fotoğraf
 4. Geçim Belgeleri
 5. Sağlık Sigortası
 6. Şirketten davet mektubu
 7. Konaklama belgeleri

Ticari amaçlı ikamet izni talebinde bazı durumlarda şirket evrakları da talep edilebilmektedir. Gerekli görülmesi halinde Türkiye’deki şirketten istenecek olan evraklar ise aşağıdaki gibidir.

 1. Vergi Levhası (Güncel tarihli)
 2. İmza Sirküleri
 3. Faaliyet Belgesi
 4. Ticari Sicil Gazetesi

Ukrayna Vatandaşlarına Öğrenci İkamet İzni

Ukrayna vatandaşlarına öğrenci ikamet izni Türkiye’de öğrenim görmek için gelecek olan kişilere ülkede yaşama hakkı tanıyan bir tür izin belgesidir. Öğrenci ikamet izinleri eğitim süresine göre değişiklik göstermektedir. Öğrenci ikameti, Türkçe kurslarını kapsamamaktadır. Türkçe kurslarına gelecek olan yabancıların kısa dönem ikamet iznine başvurmaları gerekmektedir. Öğrenci ikamet izninin düzenlenebilmesi için gereken durumlar aşağıdaki gibidir.

 1. 18 yaşından küçük ilk ve ortaöğretim öğrencisi yabancılar, (aile ikamet izni olmayan)
 2. Türkiye’de yükseköğrenim görecek olan yabancılar (Yükseköğrenim programları; ön lisans, yüksek lisans, doktora, DUS (Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi), TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi) vb. programları içermektedir.)

İlk maddeye dahil olan yabancılardan aile ikamet izni olmayan kişilere düzenlenmektedir. 18 yaşından küçük aile ikamet izni olan yabancılar, ilk ve ortaöğrenimlerine öğrenci ikamet izni olmaksızın devam edebilmektedir. Son olarak, öğrenci ikamet izni ile ülkede yaşayan yabancının aile üyelerine destekleyici olma hakkı vardır. Aile üyesi ise yalnızca eşi ve çocuğu kapsamaktadır.

Öğrenci İkamet İzni için Gerekli Evraklar

Öğrenci ikamet izni için başvuruda öğrenciliği belgeleyen tüm evrakların sunulması gerekmektedir. İkamet izni için başvuran yabancıların ortak evrakların yanı sıra kalış amacını kanıtlayan ve destekleyen evrakları ibraz etmeleri, olumlu bir değerlendirme açısından oldukça önemlidir. Ukrayna vatandaşlarına öğrenci ikamet izni başvurusunda gereken evraklar aşağıdaki gibidir.

 1. Öğrenci İkamet İzni Başvuru Formu
 2. Pasaport
 3. Biyometrik Fotoğraf
 4. Öğrenci Belgesi
 5. Geçim Belgeleri
 6. Sağlık Sigortası
 7. Konaklama belgeleri (Kira kontratı, yurt belgesi vb.)

18 yaşından küçük başvuru sahipleri için;

 1. Ebeveynlerden biri yanında değilse, yanında olmayan ebeveynin muvafakatnamesi,
 2. Ebeveynler boşanmış ise çocuğun velayet belgesi,
 3. Ebeveynlerden biri hayatını kaybetmişse, ölüm belgesi ibraz edilmelidir.

Ukrayna Vatandaşlarına Evlilik Aile İkameti

Ukrayna vatandaşlarına evlilik aile ikameti evlilik amacıyla ya da aile bağları sebebiyle gelecek olan kişilere ülkede yaşama hakkı tanıyan izin belgesidir. Aile ikamet iznine ilişkin tüm düzenlemeler Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda yer almaktadır. İlgili mevzuata göre, 5901 sayılı kanunda yer alan 28. madde kapsamındaki kişilerin, Türkiye’de oturma izni olan yabancıların, ikincil koruma durumundaki kişilerin, mültecilerin ya da Türk vatandaşlarının; yabancı eşi, kendisinin 18 yaşından küçük çocuğu, eşinin 18 yaşından küçük çocuğu, kendisinin bağımlı çocuğu ve eşinin bağımlı çocuğu için düzenlenmektedir.

Aile ikamet izinleri her seferinde 3’er yıl olarak düzenlenebilmektedir. Her koşulda destekleyicinin ikamet süresini aşamaz. Kişinin birden çok eşi varsa yalnızca birisi için düzenlenebilir. Fakat bununla birlikte tüm çocukları için aile ikamet izni talep edilebilmektedir.

Aile İkametinden Kısa Dönem İkamete Geçiş

Bazı durumda aile ikamet izni ile Türkiye’de ikamet eden yabancının izni geçersiz olmaktadır. Belirli koşulları sağlaması halinde Ukrayna vatandaşlarına evlilik aile ikameti sonrası kısa süreli ikamete geçiş hakkı tanınmaktadır. Aile ikamet izninden kısa dönem ikamete geçiş için aşağıdaki durumlardan herhangi birinin söz konusu olması gerekmektedir.

 1. En az 3 yıl boyunca Türkiye vatandaşı biri ile evli olarak aile ikamet izni ile kalmış olup ardından boşanmış olan yabancılar,
 2. Türkiye’de aile ikamet izni ile en az 3 yıl yaşadıktan sonra 18 yaşına girmiş olan yabancılar,
 3. Destekleyiciye bağlı aile ikamet izni ile Türkiye’de yaşarken destekleyicisi vefat eden yabancılar için düzenlenmektedir.

Görüldüğü üzere bazı durumlar haricinde 3 yıl aile ikamet izni ile Türkiye’de yaşamış olma şartı bulunmaktadır. Şartın aranmadığı durumlar ise destekleyicinin vefatı ya da aile içi şiddet mağdurlarıdır. Türkiye vatandaşı ile evli olup aile içi şiddet gördüğü gerekçesiyle boşanan kişilerden 3 yıl kalmış olma şartı aranmamaktadır. Aile içi şiddet mağdurları Türkiye’de geçirmiş olduğu süre fark etmeksizin kısa dönem ikamet izni için başvuruda bulunabilmektedir.

Ukrayna Vatandaşlarına Uzun Süreli İkamet İzni

Ukrayna vatandaşlarına uzun süreli ikamet izni Türkiye’de uzun süreli ikamet hakkı tanıyan bir izin belgesidir. Yalnızca mevzuatta yer alan şartları taşıyan kişilere verilmektedir. Uzun dönem ikamet izinleri, süresiz düzenlenebilen tek izin türüdür. Başvurular internet üzerinden Göç İdaresi Müdürlüğü’ne yapılmaktadır. Ardından yabancı için sistemden bir randevu belirlenmektedir. Randevu günü ve saatinde başvuru sahibinin evrakları ile hazır bir şekilde il göç idaresi müdürlüklerinde bulunması gerekmektedir.  

Uzun dönem ikamet iznine başvuru şartları aşağıdaki gibidir.

 1. Yabancının en az 8 yıl boyunca Türkiye’de aralıksız olarak ikamet etmiş olması gerekmektedir.
 2. Yabancının kendisinin ve varsa aile üyelerinin geçimini sağlayacak düzeyde olması gerekmektedir.
 3. Yabancıya ait geçerli bir sağlık sigortası olmalıdır.
 4. Başvuru sahibinin son 3 sene içerisinde hiçbir sosyal yardımdan faydalanmamış olması gerekmektedir.
 5. Başvuru sahibinin kamu düzeni ya da kamu güvenliği açısından tehdit oluşturan herhangi bir durumda olmaması gerekmektedir.

Yukarıdaki şartları sağlayan yabancılar uzun dönem ikamet izni için başvuruda bulunabilmektedir. Ukrayna vatandaşlarına uzun süreli ikamet izni Türkiye vatandaşları ile benzer haklara sahip olmalarını sağlayan bir izin belgesidir. Askerlik yükümlülüğü, kamu kurum ya da kuruluşlarında çalışma hakkı, seçme ve seçilme hakkı gibi hak ve yükümlülükler dışında kalanların tümüne sahip olurlar.

Ukrayna Vatandaşlarına İkamet İzni Uzatma Süresi

Ukrayna vatandaşlarına ikamet izni uzatma süresi müracaat edilen ikamet izni türüne bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Geçerliliği biten ikamet iznini uzatmak isteyen yabancıların ilk başvuruda olduğu gibi müracaatta bulunmaları gerekmektedir. Uzatma işlemleri, kalış amacı ve kişinin statüsüne bağlı olarak değişen süreler ile düzenlenmektedir. Kısa dönem ikamet izinleri her defasında en fazla 2 seneye kadar, insani ikamet izinleri her seferinde 1 yıla kadar, aile ikamet izinleri ise 3 seneye kadar düzenlenebilir. Aile ikamet izni süreleri, destekleyicinin ikamet süresini aşmayacak şekilde düzenlenmektedir. Kısa dönem ikamet izinlerinde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına ya da Bakanlık Kurulu tarafından belirlenen kapsamda yatırım yapmak amacıyla ikamet edecek olan yabancılara her defasında 5 yıla kadar düzenlenebilmektedir.

İkamet İzni Süresi Nasıl Uzatılır?

İkamet izni süresi uzatma işleminin, sahip olunan ikamet izninin süresi dolmadan önce yapılması gerekmektedir. Sahip olunan iznin bitmesine 60 gün kala internet üzerinden başvuru yapılabilmektedir. Var olan iznin bitmesine 60 günden fazla varsa, uzatma başvurusu yapılmamaktadır. Başvurular ilk başvurularda olduğu gibi Göç İdaresi Müdürlüğü’ne internet üzerinden yapılmaktadır. İnternet üzerinden yapılan başvuruda yer alan form alanlarının girişlerinin hatasız olarak yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru geçersiz sayılmaktadır.

Ukrayna vatandaşlarına ikamet izni uzatma süresi başvuru türüne göre değişiklik göstermektedir. İnternet başvurusunun ardından kişiye tanımlanan randevu zamanında il göç idaresi müdürlüklerinde hazır olarak bulunması gerekmektedir. Evrakların eksiksiz ve güncel bir şekilde hazırlanması oldukça önemlidir. Randevuya vaktinde gidilmemesi haline başvuru geçersiz sayılmaktadır. Evrakların randevu günü teslim edilmesi ile birlikte başvuru tamamlanmaktadır.

Ukrayna Vatandaşı İkamet İzni Uzatma Belgeleri

Ukrayna vatandaşı ikamet izni uzatma belgeleri başvuruda ibraz edilmek üzere hazır olması gereken zorunlu evraklardır. Kişinin kalış amacına göre istenen evraklar da değişiklik göstermektedir. Başvuru sahibinin kalış amacını kanıtlayan ve destekleyen nitelikteki evrakları başvuruda sunması istenebilir. Fakat tüm başvurular için ortak olarak istenen evraklar aşağıdaki gibidir.

 1. İkamet İzni Başvuru Formu
 2. Pasaport
 3. 4 Adet Biyometrik Fotoğraf
 4. Geçim Belgeleri ve Beyanı
 5. Sağlık Sigortası
 6. Kira Kontratı

İkamet izni başvuru formunun başvuru sahibini ilgilendiren tüm alanlarının eksiksiz olarak doldurulması oldukça önemlidir. Başvuru formunda yanlış bilgi ve beyanda bulunulmaması gerekmektedir. Pasaportun 10 yıldan eski olmaması ve biyometrik fotoğrafların 6 aydan eski olmaması gerekmektedir. Sağlık sigortası, ikamet süresini kapsayacak şekilde düzenlenmelidir. Evrakların herhangi birinde usulsüzlük tespit edilirse başvuru geçersiz sayılacaktır.

İnternet üzerinden yapılan başvurunun ardından kişiye bir randevu tanımlanmaktadır. Randevu günü ve saatinde hazırlanan evrakların teslim edilmesi ile başvuru tamamlanmalıdır. Randevuya geçerli bir mazeret olmaksızın geç gidilmesi halinde başvuru sahibi hiç gelmemiş sayılıp başvuru geçersiz sayılmaktadır.

Ukrayna Vatandaşlarına İnsani İkamet İzni

Ukrayna vatandaşlarına insani ikamet izni mevzuatta yer alan durumların söz konusu olması halinde yabancıya Türkiye’de yaşama hakkı tanıyan bir izin belgesidir. İnsani ikamet izinleri bakanlık onayı ile valilikler tarafından verilen bir izin belgesidir. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda bu ikamet türüne ilişkin düzenlemeler yer almaktadır. Yalnızca belirtilen şartlarda ve durumlardaki kişiler için düzenlenebilen bir izindir. Başvuru sahibinin insani ikamet izni için gerekçesi ortadan kalkmışsa insani ikamet izni verilmemektedir ya da uzatılmamaktadır.

İnsani ikamet izni alabilmek için belirli durumlardan birinin söz konusu olması gerekmektedir. Bununla birlikte insani ikamet iznini uzatacak başvuru sahiplerinin de gerekçeleri hala sağlıyor olması gerekmektedir. Bu gerekçelerin ortadan kalkması, kişinin ikamet izninin uzatılmayacağı anlamına gelmektedir. İnsani ikamet iznine sahip kişilerin, uzun dönem ikametler hariç diğer ikamet izinlerine başvuru yapma hakkı vardır. Olumlu değerlendirilen ikamet izni başvurularında en fazla yirmi beş gün içerisinde adres kaydının yapılması gerekmektedir. Ukrayna vatandaşlarına insani ikamet izninin düzenlenebilmesi için başvuruda ibraz edilmesi gereken belgeler aşağıdaki gibidir.

 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport
 • 4 Adet Biyometrik Fotoğraf
 • Aile Belgesi
 • Kimlik Fotokopisi (Yeminli Tercümeli)
 • Adli Sicil Kaydı

Ukrayna Vatandaşı İnsani İkamet İzni Kimlere Verilir?

Ukrayna vatandaşı insani ikamet izni kimlere verilir sorusunun yanıtı mevzuatta belirtilen bazı insani durumların söz konusu olduğu kişilerdir.  Belirtilen koşullardaki kişiler, bu şartları sağlamayı sürdürdükçe insani ikamet izni düzenlenebilmektedir. İnsani ikamet izinleri bakanlık onayı ile valilikler tarafından verilen bir izin belgesidir. İnsani ikamet iznine ilişkin hususlar Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda düzenlenmiştir. İlk başvurular ve uzatma başvuruları aynı şekilde internet üzerinden yapılmakta olup evrakların teslim edilmesi ile birlikte başvuru tamamlanmaktadır. Aşağıda yer alan herhangi bir durumun söz konusu olması halinde düzenlenebilmektedir.

 1. Çocuğun yüksek yararı söz konusu ise,
 2. Yabancı hakkında sınır dışı etme ya da ülkeye giriş yasağı olsa dahi, ülkeden çıkarılmasının mümkün olmaması ya da ülkede kalmasının uygun görülmesi halinde,
 3. Yabancının hakkında sınır dışı etme kararı alınamayacak durumda olması halinde,
 4. Yabancının ilk iltica ülkesine ya da üçüncü iltica ülkesine gönderimi esnasında sürecin devamında,
 5. Ülke menfaati, kamu düzeni ya da kamu güvenliği açısından herhangi bir yabancının ülkede kalmasının uygun görülmesi halinde,
 6. Olağanüstü durumlarda düzenlenebilen bir izin belgesidir.

Ukrayna Vatandaşının İnsani İkamet İzni Nasıl Uzatılır?

Ukrayna vatandaşı insani ikamet izni uzatma başvuruları için ilk başvurunun süresi dolmadan önce başvuru yapılması gerekmektedir. Uzatma başvuruları, ikamet izninin geçerliliğini yitirmesine 60 gün kala başlamaktadır. Geçerliliğin bitmesine 60 günden fazla olan ikamet izinleri için uzatma başvuruları yapılmamaktadır. Kişinin var olan insani ikamet iznini uzatabilmesi için, gerekçeleri hala sağlıyor olması gerekmektedir. İnsani ikamet izni için gerekçelerin ortadan kalkması halinde ikamet izni uzatılmamaktadır.

İnternet üzerinden yapılan başvuruda ilgili tüm alanların eksiksiz ve hatasız olarak doldurulması oldukça önemlidir. Formlarda yanlış bilgi ve beyanda bulunmamak gerekmektedir. İnternet başvurusunun ardından kişiye bir randevu tanımlanmaktadır. Göç İdaresi Müdürlüğü’nün güncel duyurularına bakıldığında, 2 Mayıs 2021 tarihi itibariyle uzatma başvurularında posta usulünden randevu sistemine geçiş yapıldığı görülmektedir. Kişi için tanımlanan randevu günü ve saatinde evrakları ile hazır olarak bulunması gerekmektedir. Randevuda evrakların teslim edilmesi ile başvuru tamamlanmaktadır.

Gerekli belgeler ise aşağıdaki gibidir;

 • Pasaport
 • 4 Adet Biyometrik Fotoğraf
 • Aile Belgesi
 • Kimlik Fotokopisi (Yeminli Tercümeli)
 • Adli Sicil Kaydı

Duyurular

Ukrayna Konsolosluğunun Tatil Olduğu Günler 2021

Ukrayna Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğunun tatil olduğu günler aşağıdaki gibidir:  2021 yılında Ukrayna Milli Bayramlar lis...
2020-11-28 18:00:17
Tüm Duyurular
Ukrayna Vatandaşlarına İkamet İzni