Ukraynalılar İçin Türkiye Vizesi

Diplomatik ve resmi/hizmet pasaportu hamili Ukrayna vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamilleri 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Türkiye’ye seyahat gerçekleştirmek isteyen ve üç aydan fazla Türkiye'de kalmayı planlayan umuma mahsus pasaport sahibi Ukrayna vatandaşlarının Ukrayna'daki Türkiye temsilciliklerine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir. Vize işlemlerinde yaşanabilecek gecikmelerden dolayı vize başvurularının planlanan seyahat tarihinden en az bir ay önce yapılması yararlı olacaktır.

Ancak bilinmelidir ki, Ukraynavatandaşları dahil yabancı vatandaşlara verilen vizeler Türkiye’ye giriş için mutlak hak sağlamaz. Türkiye'ye girişe izin vermede nihai karar ve otorite sahibi makamlar, sınır makamlarıdır. Vize başvurularında tahsil edilen Vize Harcı, vize başvurusunun menfi sonuçlanması halinde iade edilmemektedir. Türkiye'yi ziyaret etmek isteyen tüm vize başvuru sahiplerinden, Türkiye'de kalacağı süreyi kapsayan geçerli sağlık sigortası yaptırmaları şartı aranmaktadır. 

Vizenin veya vize muafiyetinin imkan verdiği kalış süresi, her 6 ayda günde 90 günü geçemez. Türkiye’de son 180 gün içerisinde toplam kalış süresinin 90 günü geçmemesi kaidesi Türkiye’ye seyahat edecek tüm yabancı ülke vatandaşları için geçerlidir. Söz konusu kural Ukrayna vatandaşları için de geçerlidir. Esasen, her türlü vize başvurularında, Türk dış temsilciliklerinde en fazla 90 gün ikametli vize verilmekte olup, 90 günden fazla ülkemizde kalmak isteyen yabancıların İl Göç Müdürlüklerine “Kısa Süreli İkamet” başvurusunda bulunarak ikametlerini uzatabilmeleri mümkündür. Çift pasaportlu yabancıların son 180 gün içerisinde ayrı ayrı pasaportlar ile 90’ar gün kalmaları mümkün olamamaktadır. 

Herhangi bir amaçla Türkiye'ye gelecek 18 yaş altındaki Ukrayna vatandaşı çocukların vize müracaatları sırasında anne-babalarından her ikisinin de muvafakatının alınması gerekmektedir. Anne–babası ayrı olan veya birinin hayatta olmadığını beyan edenlerden ise, çocuğun/çocukların velayetine sahip olduğunu ispat eden belgenin ibraz edilmesi kaydıyla Türkiye'ye geliş amaçlarına uygun vize verilir. 

Türkiye E-Vize Uygulaması Ne Demektir?

E-vize Türkiye sınır kapılarında evvelen bandrol ya da kaşe ile verilen vizelerin yerini almıştır. Başvuru sahipleri, E-Vize internet adresinden gerekli bilgileri girmek ve ödemelerini kredi kartı ile yapmak suretiyle vizelerini elektronik ortamda yapabilir. Başvurunun sorunsuz bir şekilde gerçekleştirilmesi elzemdir. E-vize başvurusunun başarıyla tamamlanmasının ardından e-vizeler kişinin e-posta adresine gönderilir. Başvuru hamillerinin e-vizelerinin çıktısını alarak havayolları ve gümrük yetkililerine göstermeleri ve yolculuklarının sonuna kadar muhafaza etmeleri mecburidir.

Diplomatik ve resmi/hizmet pasaportu hamili Ukrayna vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamilleri 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır.

Buna karşılık her türlü çalışma ve eğitim vizeleri için başvuru elektronik ortamda yapılabilmekle birlikte başvuru sahiplerinin UKRAYNA'daki Türkiye temsilciliklerine mutlaka şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Ukrayna Vatandaşına Türkiye Vizesini Nereden Alabilirim?

Ukrayna vatandaşına Türkiye vizesini nereden alabilirim sorusunu yanıtlamadan önce Ukrayna vatandaşlarının vizeden muaf olduğunu belirtmek gerekmektedir. Ukrayna vatandaşları bu doğrultuda pasaportları ile ya da geçerli biyometrik kimlikleri ile Türkiye’ye giriş yapabilmektedir. Hem resmi hem de umumi pasaport sahipleri Türkiye’ye vizesiz giriş yapabilmektedir. Vizesiz girişlerinde aralıksız olarak 60 gün kalış hakkı bulunan Ukrayna vatandaşlarının, her girişte 60 günü aşmamaları kaydıyla 180 gün içerisinde 90 güne kadar konaklama hakkı vardır.

Vize geçerliliği olan kişilerin ikamet izni almalarına gerek yoktur. Fakat daha uzun süreli konaklama gerektiren seyahatlerde yabancının ikamet izni için talepte bulunma hakkı vardır. İkamet izni başvuruları Göç İdaresi Müdürlüğü’nden alınmaktadır. Başvurunun ardından istenen evrakların teslim edilmesi ile birlikte yabancının başvurusu tamamlanmaktadır. Vize muafiyeti yalnızca turistik amaçlar söz konusu olduğunda geçerlidir.

Vizeden muaf olarak seyahat edemeyen kişilerin, özel izinler gerektiren vizeleri almaları için dış temsilciliklere başvuru yapması gerekmektedir. Turistik amaçlar dışında öğrenim, staj ya da çalışma gibi özel durumlar için vizesiz seyahat edilememektedir. Bu sebeple Ukrayna vatandaşına Türkiye vizesini nereden alabilirim sorusunu yanıtlarken öncelikle kalış amacının göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Ülkeye giriş yaptıktan sonra vize ya da vize muafiyetinin kalış hakkını takip etmek yabancının yükümlülüğüdür. Kalış süresini aşan yabancılara para cezası uygulanmaktadır.

Pasaport süresi Ne Kadar Olmalıdır?

Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen Ukrayna vatandaşlarından vize, vize muafiyeti veya ikamet izin süresinin bitiminden itibaren en az 60 gün geçerli pasaport veya pasaport yerine geçen belge talep edilmektedir. Pasaportların 10 yıldan eski olmaması gerekir. Pasaport yaprakları yırtılmış, çürümüş, fotoğrafı sökülmüş, yazılarının okunamayacak derecede silik pasaportlar işleme konulmaz.

Ukrayna Vatandaşları Türkiye Vizesi ile Ne Kadar Süre Kalabilir?

Ukrayna vatandaşları Türkiye vizesi kalış hakkı dış temsilciliklerden alınan vizelerde, başvuruya göre değişebilmektedir. Dış temsilciliklerden amaca uygun alınan vizeleri ilgili makam belirlemektedir. Fakat turistik seyahatlerinde Ukrayna vatandaşları vizeden muaftır. Bu sebeple yalnızca resmi ve umuma mahsus pasaportları ile ya da yalnızca geçerli bir biyometrik kimlik kartı ile seyahat edebilirler.

Vizesiz girişler yalnızca turistik seyahatler için geçerli olup, öğrenim ya da çalışma gibi durumlarda yabancının dış temsilciliğe müracaat etmesi gerekmektedir. Türkiye’ye kalış amacına uygun bir vize ile giriş yaptıktan sonra yabancıların ikamet izni için talepte bulunma hakları vardır. İkamet izni başvurularına ilişkin yönlendirmeler ve bilgilendirmelerin tümü Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yayımlanmaktadır. Yabancı için internet başvurusu yapıldıktan sonra evrakların teslim edilmesi ile ikamet izni için başvuru tamamlanmaktadır.

Seyahat boyunca geçerli vizesi ya da vize muafiyeti olan kişilerin ikamet izni için başvurmalarına gerek yoktur. Türkiye’ye vizesiz seyahat edecek olan Ukrayna vatandaşlarının seyahat hakkı, 180 gün içerisinde toplam 90 gündür. Bu koşula uyum sağlamak kaydıyla, aralıksız olarak en fazla 60 gün kalabilme hakları vardır. Vize ya da vize muafiyetinin kalış hakkını takip etmek yabancının kendi yükümlülüğüdür.

Ukrayna Vatandaşlarına Türkiye Vize Ücreti Ne Kadar?

Ukrayna vatandaşlarına Türkiye vize ücreti vizeden muaf olan yabancılara bulunmamaktadır. Ukrayna vatandaşları resmi, umuma mahsus pasaportları ile ya da geçerli biyometrik kimlikleri ile Türkiye’ye vizesiz giriş yapabilmektedir. Bu sebeple ödemeleri gereken herhangi bir harç durumu da söz konusu değildir. Turistik seyahatlerde vizesiz giriş yapabilen Ukrayna vatandaşlarının öğrenim ya da çalışma gibi amaçlarla Türkiye’ye giriş yapabilmeleri için dış temsilciliklerden vize almaları gerekmektedir. Vizesiz giriş yalnız turistik ziyaretler için geçerlidir.

Türkiye Cumhuriyeti’nin dış temsilciliklerinden ve sınırdaki yetkililer tarafından verilen vizelere alternatif olarak e-vize uygulaması da bulunmaktadır. E-vize uygulaması diğer vize uygulamalarına alternatif olarak düzenlenen bir elektronik izin belgesidir. Yalnızca belirli ülke vatandaşlarına verilen elektronik vize, vizeden muaf olan ülkelere verilmemektedir. Bu sebeple Ukrayna vatandaşları elektronik vize uygulamasına başvuru yapamamaktadır. E-vize ile tanınan kalış hakkı, Ukrayna vatandaşlarına vize uygulamasına dahil olmadan tanınmaktadır. Bu sebeple vizesiz girişlerinde Ukrayna vatandaşlarına Türkiye vize ücreti bulunmamaktadır.

Türkiye’ye seyahat ederken taşınacak seyahat belgesi pasaport olacaksa, 10 yıldan eski olmayan bir pasaport ile seyahat edilmelidir. Seyahat ederken kullanılacak pasaportun seyahat tarihi itibariyle en az 6 ay daha geçerliliğinin olması gerekmektedir. Vizesiz girişler hem resmi hem de umuma mahsus pasaport sahipleri için geçerlidir. Resmi pasaport kavramı; hizmet, diplomatik ve hususi pasaportları içermektedir. Pasaportun yanı sıra, ulusal kimlikleri ile seyahat edecek yabancıların, geçerli biyometrik bir kimliğe sahip olmaları gerekmektedir.

Ukrayna Vatandaşına e-Vize Almak

Ukrayna vatandaşına e-vize almak Ukrayna vatandaşlarının vize muafiyeti olduğu için mümkün değildir. E-vize uygulaması, Türkiye’nin dış temsilcilikler tarafından verilen ve sınırdaki yetkililer tarafından verilen vizelere alternatif olarak uygulanmaya başlanmış olan elektronik bir izin belgesidir. Vize muafiyeti olan ülkeler e-vize uygulamasına tabii değildir. Ukrayna vatandaşlarının da ülkeye vizesiz giriş yapma hakları bulunmaktadır. Bu sebeple e-vize uygulaması Ukrayna vatandaşları için geçerli değildir.

Türkiye’ye gelen yabancıların kalış sürelerinin takibi yapılmamaktadır. Bu sebeple Ukrayna vatandaşının ülkeye girişinden itibaren kaldığı günlerin sayısını takip etmesi ve vizesinin ya da vize muafiyetinin tanıdığı konaklama hakkını aşmaması oldukça önemlidir. Aşılması ve bunun tespit edilmesi durumunda ise yabancıya para cezası uygulanmaktadır. Ukrayna vatandaşı için e-vize almak gerekliliği bulunmasa da vize muafiyetinin seyahat koşullarına uyulması gerekmektedir.

Ukrayna vatandaşları resmi ve umumi pasaportları ile Türkiye’ye vizesiz giriş yapabilmektedir. Resmi ya da umumi pasaport sahibi olmayanlar ya da ulusal kimlikleri ile seyahat etmek isteyenler ise geçerli bir biyometrik kimliğe sahip olmalıdır. Seyahat edilecek pasaportun 10 yıldan eski olmaması gerekmektedir. İster pasaport ile ister kimlikle seyahat edilsin, her koşulda seyahat belgesinin yıpranmamış ve aşırı zarar görmemiş olması oldukça önemlidir. Ukrayna vatandaşlarının Türkiye’ye vizesiz seyahat edebilmesi için gereken koşullar aşağıdaki gibidir.

  • Vize muafiyeti turistik seyahatlerde geçerlidir.
  • Vize muafiyeti ile 180 içerisinde 90 gün kalış hakkı bulunmaktadır.
  • Ukrayna vatandaşları vizesiz seyahatlerde aralıksız olarak en fazla 60 gün kalabilmektedir.

Türkiye Turist Vizesi Nasıl Alınır?

Diplomatik ve resmi/hizmet pasaportu hamili Ukrayna vatandaşları 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. Umuma mahsus pasaport hamilleri 90 güne kadar ikamet süreli seyahatlerinde vizeden muaftır. 90 günü aşkın turistik ziyaretler için oturum izni alınması zorunludur. Esasen, Türkiye dış temsilciliklerince verilen vizelerin süresi de 90 günü aşamaz.  

Alınan Turist vizesi başvurularında davet mektubu ibraz edilmesi halinde mektupta, davet eden kişinin, T.C Kimlik numarası, kimliği, davetli ismi, oturma adresi, iletişim numarası, kalınacak süre ve amaç, başvuru sahibi ile akrabalık bağının olup olmadığı bilgilerinin bulunması gerekmektedir. Eğer ki, davet eden taraf bir kurum ise, vergi bilgileri talep edilmektedir. Ayrıca, davet eden kişinin söz konusu davet mektubunda, davetlinin yiyecek ve konaklama sağlama sorumluluğu kendine ait olmak üzere masraflarını karşılayacağını beyan etmesi istenmektedir. Başvuru sahibinin, yeterli veya düzenli imkâna sahip olması şartı aranmaktadır. 

Duyurular

Ukrayna Konsolosluğunun Tatil Olduğu Günler 2021

Ukrayna Büyükelçiliği ve Başkonsolosluğunun tatil olduğu günler aşağıdaki gibidir:  2021 yılında Ukrayna Milli Bayramlar lis...
2020-11-28 18:00:17
Tüm Duyurular
Ukraynalılar İçin Türkiye Vizesi